Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA RODO
Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy, przy ulicy Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa. Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest 4MASS S.A.

Zbieramy następujące dane osobowe:

• imię,

• nazwisko;

• adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;

• numer PESEL/NIP oraz numer dowodu osobistego lub paszportu;

• adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;

• adres IP;

• numery rachunków bankowych;

• numery telefonów

 

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

• Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjnych, numerów telefonów w celu wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów.

• Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów PESEL/NIP oraz numerów dowodu osobistego lub paszportu, numerów rachunków bankowych w celu realizacji powierzonych zapytań, zamówień, umów.

• Zbieranie imion, nazwisk, adresów, adresów e-mail, adresów IP oraz numerów telefonów w celu wysyłania wiadomości z ofertami Firmy, wysyłania Newsletterów oraz prowadzenia korespondencji.

• Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów IP, adresów e-mail w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Programu 4MASS S.A.

• Zbieranie imion, nazwisk, adresów IP, adresów zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjnych, numerów telefonów oraz adresów e-mail w celu organizowania konkursów konsumenckich.

 

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, w oddziale Firmy przy ul. Tartacznej 29, 26-600 Radom oraz w ramach prowadzenia strony internetowej pod adresem www.virsept.com. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa oraz w oddziale Firmy przy ul. Tartacznej 29, 26-600 Radom znajdujących się w Polsce.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym umowę z Tobą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a. na podstawie udzielonej nam zgody w zakresie i celu wynikającej z oświadczenia (art. 6 ust. 1l lit. a RODO)

b. celu realizacji umowy zawartej z Administratorem, której jesteś Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. w oraz w celu realizacji prawnie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu realizacji powierzonych zapytań, zamówień oraz praw i obowiązków wynikających z Programu 4MASS S.A. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku wskazanym w pkt a. i c. powyżej jest konieczne dla prawidłowej realizacji tych celów.

 

5. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich danych osobowych do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informacyjnych lub innych celach, dla których zgoda została udzielona, przez okres ważności zgody, która została udzielona lub przez okres maksymalnie przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego (w zakresie realizacji umów łączących cię z Administratorem) oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku przechowywania dokumentów w zakresie realizacji zadań ustawowych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w siedzibie Firmy.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłany na żądanie klienta drogą e-mail.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Brand Managerem, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@4mass.pl lub list na adres ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa. Brand Manager rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

 

7. Profilowanie

Twoje dane osobowe będą profilowane w sposób zautomatyzowany, przez system informatyczny dla celów związanych z analizą i prognozą zainteresowania usługami oferowanymi przez Administratora w ramach prowadzenia strony internetowej pod adresem www.virsept.com., jego preferencji, w celu prezentowania ofert lub promocji Administratora, w tym realizacji usług Newslettera, pomiarów zachowania na podstawie podanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej danych osobowych, oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł, co w pewnym zakresie może wpływać na decyzje użytkownika, w zakresie chociażby skorzystania ze skierowanej do niego oferty, w oparciu o historię przeglądanych informacji, skorzystania z oferty. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu w zakresie profilowania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na profilowanie jego danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl